Beregning av katodefeedback.

Forutsetning er et triodeslutt-trinn hvor feedback mates fra trafoens sekundærvikling til katoden. Beregningene blir prinsippet de samme med egen vikling tiltenkt katodefeedback. Vi ser i eksemplet under bort fra kobberresistans og annet tap i trafoen.

Beregning av katodefeedback

Rørets spenningsforsterkning:
[1] A = mu * Rl / (Rl + rp) | Hvor Rl = Zprim

Omsetningsforholdet i utgangstrafoen:
[2] n = sqrt(Zprim/Zsec)

Trafoens spenningsforsterkning:
[3] B = 1 / n

Overføringsfunksjon uten feedback:
[4] Ha = Vout / Vin = A x B = A / n

Overføringsfunksjon med feedback:
[5] Hf = Vout / Vin = Ha / (1 + Ha)

Feedback uttrykt i x eller dB:
[6] xCFB = Ha / Hf | dBCFB = 20 x log10(Ha / Hf)

Utgangsimpedans uten feedback:
[7] Zoa = rp x Zsec / Zprim

Utgangsimpedans med feedback:
[8] Zof = Zoa / ( 1 + (mu x B)


Regneark for hurtig beregning av katodefeedback


Eksempel:
Triode: 6BL7 (mu=17, rp=2k)
Trafo 5k:8 ohm

[1] A = 17 * 5000 / (5000+2000) = 12.2

[2] n= sqrt(5000/8) = 25

[3] B = 1/25 =0.04

[4] Ha = 12.2/25 = 0.49

[5] Hf = 0.49 / (1 + 0.49) = 0.33

[6] xCFB = 0.49/0.33 = 1.5, dBNFB = 3.5dB

[7] Zoa = 2000 x 8 / 5000 = 3.2 ohm

[8] Zof = 3.2 / ( 1 + (17 x 0.04)) = 1.9 ohm


Jan Erling Veiset
10-JAN-2008